Liên Hệ

Đối với người sử dụng

Vui lòng góp ý cho chúng tôi những thiếu sót trong quá trình sử dụng hệ thống. Chúng tôi là người tạo ra hệ thống, nhưng chính các bạn mới là những người định nghĩa cách sử dụng.

Trong hệ thống đã có phần góp ý. Nếu bạn muốn viết dài hơn và riêng tư hơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@hellochao.com. Chúng tôi không bảo đảm trả lời email của bạn ngay được vì số lượng email góp ý lớn. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho những email mang tính cấp bách.

Đối với đối tác

Vui lòng cho chúng tôi biết dự kiến hợp tác của quí vị. Chúng tôi luôn mong muốn cộng đồng người Việt Nam phải được hưởng lợi ích từ hệ thống. Hãy cùng nhau làm việc có ích và đầy ý nghĩa này, chúng ta sẽ càng đi nhanh hơn chúng ta tưởng. Xin vui lòng liên hệ: partner@hellochao.com.

Hoặc liên hệ ngay với chúng tôi qua những thông tin bạn sẽ nhập vào Form ngay bên dưới này. Xin cảm ơn!

Tên của bạn (required)

Email (required)

Tiêu đề

Nội dung