ecaward

Hellochao tham gia giải thưởng công nghệ thông tin0

Trong quý IV năm 2010, Hellochao.com đã chính thức tham gia 3 giải thưởng về Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông.

 1. Tham gia giải thưởng: “Chương trình bình chọn “Website và Dịch vụ Thương mại điện tử được Người tiêu dùng ưa thích nhất” năm 2010 do Sở Công Thương cùng với Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phía Nam và Chi nhánh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM tổ chức đã chính thức được khởi động từ ngày 01/12/2010 và sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2010.

 2. Tham gia giải thưởng: “Công nghệ Thông tin – Truyền thông TPHCM lần 3 TPHCM năm 2010″. Giải thưởng CNTT-TT thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực tổ chức.

 Giải thưởng CNTT – TT đã khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cộng đồng ứng dụng có hiệu quả các thành quả của CNTT – TT góp phần đưa ngành CNTT – TT Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực.

Đối tượng được tham gia “Giải thưởng CNTT-TT thành phố Hồ Chí Minh” năm 2010 là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cung cấp các dịch vụ CNTT-TT và ứng dụng CNTT có tư cách pháp nhân, có đăng ký hay có giấy phép hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Những cá nhân có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển CNTT-TT thành phố Hồ Chí Minh.

 3. Tham dự giải thưởng Sao Khuê 2011

Giải thưởng Sao Khuê là giải thưởng của ngành phần mềm Việt Nam, được xét trao tặng hàng năm cho các doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu của ngành, cũng như các cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành phần mềm và CNTT Việt Nam.

Giải thưởng Sao Khuê là giải thưởng thường niên được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2003 do Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin -Truyền thông).

Giải thưởng Sao Khuê là hoạt động quan trọng của ngành phần mềm Việt Nam, vừa tôn vinh các thành tích của ngành công nghiệp non trẻ, vừa định hướng phát triển cho ngành và quảng bá, phổ biến thông tin về các sản phẩm, dịch vụ hàng đầu của ngành phần mềm Việt Nam.

Leave a Comment