2

Ước mơ phổ biến tiếng Việt ra thế giới0

Sau thời gian làm nghề giáo viên dạy Anh ngữ cho người Việt ở Mỹ, thầy Phạm Việt Thắng trở về quê hương với ý tưởng xây dựng một mô hình đưa tiếng Việt trở thành một ngôn ngữ ngang tầm với vị thế các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Trao đổi với chúng tôi, thầy hồ hởi kể về những thành công bước đầu trong việc xây dựng ý tưởng này.

Read more →